Lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer blev ophævet med virkning 1. april 2019, jf. x§ 23 lov nr. 1728 af 27. december 2018x.

Dermed skal der fra 1. april 2019 ikke længere svares afgift af antibiotika og vækstfremmere, der anvendes som tilsætningsstoffer til foderstoffer.