Indhold

Dette afsnit indeholder:

  • Modtagende selskabs succession i anskaffelsestid, anskaffelsessum, skattemæssige afskrivninger mv.  - FUL § 8, stk. 1 (C.D.5.2.7.1)
  • Succession i hensigt, opgørelsesprincipper, tab vedrørende næringsaktier mv. - FUL § 8, stk. 2 (C.D.5.2.7.2)
  • Fortabelse af underskud - FUL § 8, stk. 6 (C.D.5.2.7.3)
  • Underskud opstået mellem fusionsdatoen og vedtagelsesdagen - FUL § 8, stk. 7 (C.D.5.2.7.4)
  • Fortabelse af uudnyttede tab - FUL § 8, stk. 8 (C.D.5.2.7.5).