Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit C.B Kapitalgevinstbeskatning indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • xAfsnit A.D Opkrævning.x

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit C.B Kapitalgevinstbeskatning handler om:

 • Beskatning af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (C.B.1)
 • Beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier mv. (C.B.2)
 • Beskatning af udbytter og udlodninger på aktier mv. (C.B.3)
 • Beskatning af gevinst og tab samt udlodninger fra investeringsselskaber,investeringsforeninger og SIKAV'er (C.B.4)
 • Aktiesparekontoloven (C.B.5)
 • Investorfradragsloven (C.B.6).
Hvad er nyt?

Ved lov nr. 84 af 30. januar 2019 er aktieavancebeskatningslovens §§ 19 - 19 A ændret til ABL §§ 19 - 19 D. Efter lovændringen er aktier og investeringsbeviser, der er udstedt af et investeringsselskab, samtidigt opdelt i aktiebaserede investeringsselskaber og obligationsbaserede investeringsselskaber. Aktier og investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsselskaber er omfattet af ABL § 19 B, og beskatning sker fremover som aktieindkomst, medens aktier og investeringsbeviser i obligationsbaserede investeringsselskaber er omfattet af ABL § 19 C, og beskatning sker fortsat som kapitalindkomst. Aktiebaserede investeringsbeviser, der er udstedt af et investeringsselskab, kan fremover indlægges på en aktiesparekonto. Lovændringerne har virkning fra og med indkomståret 2020.

Der er derfor foretaget ændringer i afsnit C.B.4 og C.B.5.

Herudover er vejledningen opdateret med nye afgørelser mv.

 

 

Se også

 • Afsnit C.A.11.1 "Renteindtægter" om beskatning af renteindtægter.
 • Afsnit C.D.6.3 "Aktieombytning med tilladelse", om reglerne om skattefri aktieombytning med tilladelse.
 • Afsnit C.D.7.4 "Aktieombytning uden tilladelse", om regler om skattefri aktieombytning uden tilladelse.