Et reguleret marked er et multilateralt system, der drives og/eller forvaltes af en markedsoperatør, som — inden for systemet og under iagttagelse af faste regler — sætter forskellige tredjeparters købs- og salgsinteresser i finansielle instrumenter i forbindelse med hinanden eller befordrer dette på en sådan måde, at det medfører indgåelse af en aftale om finansielle instrumenter, der er optaget til handel efter dette markeds regler og/eller systemer, og som er meddelt tilladelse og fungerer efter forskrifterne samt bestemmelserne i afsnit III i MiFID II direktivet. Se artikel 4, stk. 1, nr. 21, i MiFID II-direktivet (Markets in Financial Instruments Directive)

MiFid II-direktivet, afsnit III
MiFid II-direktivet, afsnit III findes via dette link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32014L0065

Regulerede markeder indenfor EU/EØS

Skattestyrelsen anser et marked inden for EU/EØS for at være et reguleret marked, hvis det er anført på den liste over regulerede markeder indenfor EU/EØS, som er udarbejdet af den uafhængige komité af finansielle tilsynsmyndigheder i Europa:

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/tv_si_drsp_file.xls

Regulerede markeder udenfor EU/EØS

Skattestyrelsen anser som udgangspunkt nedenstående markeder uden for EU/EØS for at være regulerede markeder. Listen er i overensstemmelse med xFinans Danmarksx opfattelse af, hvilke markeder der må anses for regulerede markeder udenfor EU/EØS:

Abu Dhabi Securities Exchange (XADS)

Amman Stock Exchange (XAMM)

Australian Securities Exchange (XASX)

Bahrain Bourse (XBAH)

BATS Global Markets (BATY)

Bermuda Stock Exchange (XBDA)

BM&FBOVESPA S.A. (BVMF)

Bolsa de Comercio de Buenos Aires (XBUE)

Bolsa de Comercio de Santiago (XSGO)

Bolsa de Valores de Colombia (XBOG)

Bolsa de Valores de Lima (XLIM)

Bolsa Mexicana de Valores (XMEX)

Borsa Istanbul (XIST)

Bourse de Casablanca (XCAS)

BSE India Limited (XBOM)

Bursa Malaysia (XKLS)

Bursa Malaysia Securities Berhad (XKLS)

CBOE Holdings, Inc. (BCXE)

CBOE Stock Exchange (CBSX)

Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment (BART)

Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment (BARO)

Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book (BARK)

China Financial Futures Exchange (CCFX)

CME Group (XCME)

Colombo Stock Exchange (XCOL)

Dalian Commodity Exchange (XDCE)

The Depository Trust & Clearing Corporation

Dubai Financial Market (XDFM)

The Egyptian Stock Exchange (XCAI)

Euronext London (XLDN)

Hochiminh Stock Exchange (XSTC)

Hong Kong Exchanges and Clearing (XHKG)

The Stock Exchange of Hong Kong Limited (SEHK) (XHKG)

Stock Exchange of Hong Kong Limited - Shanghai - Hong Kong Stock Connect (SHSC)

Stock Exchange of Hong Kong Limited - Shenzen - Hong Kong Stock Connect (SZSC)

Indonesia Stock Exchange (XIDX)

Intercontinental Exchange, Inc. (IEPA)

ICE Futures Europe RM (IFEU)

ISE Stock Exchange (XDUB)

Japan Exchange Group, Inc. (XJPX)

Johannesburg Stock Exchange (XJSE)

Kazakhstan Stock Exchange (XKAZ)

Korea Exchange (XKRX)

London Stock Exchange (XLON)

London Stock Exchange Regulated Market (derivatives) (XLOD)

Moscow Exchange (MISX)

Muscat Securities Market (XMUS)

NASDAQ (XNAS)

NASDAQ OMX Stock Market (U.S.) (XNAS)

NASDAQ OMX Armenien (XARM)

National Stock Exchange of India Limited (XNSE)

New York Stock Exchange (NYSE Holdings LLC) (XNYS)

NEX Exchange Main Board (equity) (NEXL)

Nigerian Stock Exchange (XNSA)

NYSE MKT (XASE)

NYSE Arca (ARCX)

NZX Limited (XNZE)

NZSX (NZX Main Board) (XNZE)

The Options Clearing Corporation

Palestine Exchange (XPAE)

Philippine Stock Exchange (XPHS)

Qatar Stock Exchange (DSMD)

Saudi Stock Exchange (Tadawul) (XSAU)

Shanghai Futures Exchange (XSGE)

Shanghai Stock Exchange (XSHG)

Shenzhen Stock Exchange (XSHE)

Singapore Exchange (XSES)

SIX Swiss Exchange (XSWX)

Stock Exchange of Mauritius (XMAU)

The Stock Exchange of Thailand (XBKK)

Taipei Exchange (ROCO)

Taiwan Futures Exchange (XTAF)

Taiwan Stock Exchange (XTAI)

Tel-Aviv Stock Exchange (XTAE)

TMX Group Inc. (TMXS)

Tokyo Stock Exchange Group (TSE Group) (XTKS)

Toronto Stock Exchange (TSX) (XTSE)

Zhengzhou Commodity Exchange (XZCE)

En OTC-børs er ikke et reguleret marked

En OTC-børs (Over The Counter-børs) er ikke et reguleret marked.

xOversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.x

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2018.190.SR

Skatterådet bekræftede, at kapitalandele, der er optaget til handel på AktieTorget, er omfattet af begrebsdannelsen ”multilateral handelsfacilitet” som defineret i ABL § 4 C.

Skatterådet bekræftede desuden, at kapitalandelene i B skal anses for afstået og anskaffet igen til handelsværdien på det tidspunkt, hvor kapitalandelene blev optaget til handel på AktieTorget.

SKM2013.765.SR Skatterådet kunne bekræfte, at selskab A´s aktier fortsat ville blive anset for optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, selvom aktierne blev slettet fra handel på Børs 1, således at selskab A´s aktier efter sletningen alene var optaget til handel på Børs 2. Skatterådet kan endvidere bekræfte, at det ikke vil være en betingelse for at svare "ja" til spørgsmål 1, at aktionærerne konkret lader deres aktier overføre til det elektroniske handelssystem i Børs 2.