Indhold

I dette afsnit beskrives reglerne for overdragelse af aktier med skattemæssig succession i levende live.

Afsnittet indeholder:

  • Familieoverdragelse med succession (C.B.2.13.1)
  • Overdragelse til nære medarbejdere med succession (C.B.2.13.2)
  • Overdragelse til tidligere ejere med succession (C.B.2.13.3)
  • Beskatning af overdrager og modtager ved en succession (C.B.2.13.4).

Se også

  • Afsnit C.E.3.3.4.3.4.1 og C.E.4.3.3.1 om arveudlæg og udlodning af aktier ved succession fra et dødsbo efter DBSL § 29 og §§ 36-38.
  • Afsnit C.C.6.7.2 i afsnittet "Passivpost", som beskriver beregning af passivposter ved succession efter ABL §§ 34, 35 og 35 A, herunder styresignal SKM 2011.406.SKAT, hvorefter der ikke både kan ske nedsættelse af handelsværdien af de overdragne aktiver med et fremtidigt skattetilsvar og for den objektivt beregnede passivpost efter KSL § 33 D.