Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om gevinst og tab samt udlodninger fra investeringsselskaber, investeringsforeninger, SIKAV'er og værdipapirfonde mv.

Afsnittet indeholder:

  • Forskellige typer investeringsselskaber, investeringsforeninger, SIKAV'er og værdipapirfonde mv. (C.B.4.1)
  • Udlodning fra investeringsselskaber, investeringsforeninger, SIKAV'er og værdipapirfonde mv. (C.B.4.2)
  • Gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser, der er udstedt af et investeringsselskab (C.B.4.3)
  • Personers gevinst og tab på investeringsbeviser i akkumulerende investeringsforeninger, der ikke er investeringsselskaber (C.B.4.4)
  • Personers gevinst og tab på investeringsbeviser i investeringsinstitutter med minimumsbeskatning (C.B.4.5)
  • Selskabers gevinst og tab på investeringsbeviser mv. (C.B.4.6)
  • Den skattemæssige behandling, når investeringsselskabet, investeringsforeningen, SIKAV'et eller værdipapirfonden ændrer skattemæssig status (C.B.4.7)
  • Kontoførende investeringsforeninger (C.B.4.8).

Bemærk

xDer er ved lov nr. 84 af 30. januar 2019 foretaget ændringer af reglerne om investeringsselskaber. Reglerne om investeringsselskaber findes herefter i ABL § 19 til § 19 D, og investeringsselskaber er fremover opdelt i henholdsvis aktiebaserede og obligationsbaserede investeringsselskaber, hvor afkastet af beviser fra aktiebaserede investeringsselskaber er aktieindkomst for personer. Reglerne har virkning fra og med indkomståret 2020.x