Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om personers gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser mv., der er udstedt af et investeringsselskab.

Afsnittet indeholder:

    • Generelt om personers gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser mv. i investeringsselskaber (C.B.4.3.1.)
    • Personers gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsselskaber (C.B.4.3.2)
    • Personers gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser i obligationsbaserede investeringsselskaber (C.B.4.3.3)
    • Personers fradrag for tab på aktier og investeringsbeviser mv. i aktiebaserede og obligationsbaserede investeringsselskaber (C.B.4.3.4.)
    • Opgørelse af fortjeneste og tab (C.B.4.3.5)

Se også

  • C.B.4.6 om selskabets gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser mv.
  • C.F.3.1.7 om udbytteindtægter ved visse aktieafståelser