Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for forsendelse af ubeskattede varer.

Afsnittet indeholder:

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter