Indhold

Dette afsnit beskriver afgiftssatserne for emballager omfattet af den volumenbaserede afgift.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatserne for emballager, der ikke indgår i det obligatoriske pant- og retursystem
  • Afgiftssatserne for emballager, der indgår i det obligatoriske pant- og retursystem.
  • xAfgiftssatserne for emballager til øl, minderalvand med kulsyre mv., det ikke er omfattet af det obligatoriske pant- og retursystemx

Afgiftssatser for emballager, der ikke indgår i det obligatoriske pant- og retursystem

Nedenstående skema viser afgiftssatserne for emballager, der ikke er omfattet af det obligatoriske pant- og retursystem. Se xEMBAL § 1x, nr. 1 og xEMBAL § 2x, stk. 2 og 4. Dvs. emballager til spiritus, vin eller frugtvin (dog ikke alkoholsodavand, cider og lignende på eller under 10 pct. alkohol).

Bemærk

xAfgiftssatserne forhøjes den 1. januar 2021 og den 1. januar 2024, se xlov nr. 168 af 29. februar 2020xx.

Materialer

Karton eller laminater af forskellige materialer

Andre materialer, fx glas, plast og metal

Rumindhold

Kr. pr. stk.

Kr. pr. stk.

2020

x2021-2023x

x2024-x

2020

x2021-2023x

x2024-

Under 10 cl

0,08

0,08

0,09

0,13

0,14

0,14

Ikke under 10 cl og ikke over 40 cl

0,15

0,16

0,17

0,25

0,26

0,28

Over 40 cl og ikke over 60 cl

0,25

0,26

0,28

0,40

0,42

0,45

Over 60 og ikke over 110 cl

0,50

0,53

0,56

0,80

0,84

0,89

Over 110 og ikke over 160 cl

0,75

0,79

0,83

1,20

1,27

1,34

Over 160 cl og indtil 20 l

1,00

1,05

1,10

1,60

1,69

1,78

Bemærk

Laminater er sammensvejsede folier af forskellige materialer som pap, papir, aluminium, plast mv. Beholdere, der er fremstillet af laminat, som udelukkende består af flere slags plastmaterialer, er afgiftspligtige som beholdere af plast. 

For de såkaldte "bag-in-box", er det materialet af selve inderposen, der ligger til grund for afgiftsberegningen. En inderpose, der er fremstillet af plastlaminat, hvor der indgår metalliseret plastfilm, er et laminat af forskellige materialer i relation til xEMBAL § 2x, stk. 2, se stk. 1, hvorfor der skal svares afgift som for laminat. 

Afgiftssatser for emballager, der indgår i det obligatoriske pant- og retursystem

Fra og med 1. juli 2019 er emballager, som er omfattet af den obligatoriske pant- og retursystem jf. xbekendtgørelse nr. 540 af 22. maj 2017x, fritaget for emballageafgiften. Fritagelsen gælder ikke for emballager, som har fået dispensation fra at være med i pant- og retursystemet. Se x§ 6 i lov nr. 1728 af 27. december 2018x.

xAfgiftssatser for emballager til øl, mineralvand med kulsyre mv., der ikke er omfattet af det obligatoriske pant- og retursystemx

xFølgende satser gælder for emballager ikke omfattet det obligatoriske pant- og retursytem, og indeholdende drikkevarer omfattet EMBAL § 1, stk. 2, litra a)-d):x

 

 

xAlle materialerx

xRumindholdx

xKr. pr. stk.x

 

x2020x

x2021-2023x

x2024x

xUnder 10 clx

x0,05x

x0,05x

x0,06x

xIkke under 10 cl og ikke over 40 clx

x0,10x

x0,11x

x0,11x

xOver 40 cl og ikke over 60 clx

x0,16x

x0,17x

x0,18x

xOver 60 og ikke over 110 clx

x0,32x

x0,34x

x0,36x

xOver 110 og ikke over 160 clx

x0,48x

x0,51x

x0,53x

xOver 160 cl og indtil 20 lx

x0,64x

x0,68x

x0,71x