Indhold

Dette afsnit beskriver afgiftssatserne for emballager omfattet af den volumenbaserede afgift.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatserne for emballager, der ikke indgår i det obligatoriske pant- og retursystem
  • Afgiftssatserne for emballager, der indgår i det obligatoriske pant- og retursystem.

Afgiftssatser for emballager, der ikke indgår i det obligatoriske pant- og retursystem

Nedenstående skema viser afgiftssatserne for emballager, der ikke er omfattet af det obligatoriske pant- og retursystem. Se EMBAL § 1, nr. 1 og EMBAL § 2, stk. 2 og 4. Dvs. emballager til spiritus, vin eller frugtvin (dog ikke alkoholsodavand, cider og lignende på eller under 10 pct. alkohol):

Materialer

Karton eller laminater af forskellige materialer

Andre materialer, fx glas, plast og metal

Rumindhold

Kr. pr. stk.

Kr. pr. stk.

Under 10 cl

0,08

0,13

Ikke under 10 cl og ikke over 40 cl

0,15

0,25

Over 40 cl og ikke over 60 cl

0,25

0,40

Over 60 og ikke over 110 cl

0,50

0,80

Over 110 og ikke over 160 cl

0,75

1,20

Over 160 cl og indtil 20 l

1,00

1,60

Bemærk

Laminater er sammensvejsede folier af forskellige materialer som pap, papir, aluminium, plast mv. Beholdere, der er fremstillet af laminat, som udelukkende består af flere slags plastmaterialer, er afgiftspligtige som beholdere af plast. 

For de såkaldte "bag-in-box", er det materialet af selve inderposen, der ligger til grund for afgiftsberegningen. En inderpose, der er fremstillet af plastlaminat, hvor der indgår metalliseret plastfilm, er et laminat af forskellige materialer i relation til EMBAL § 2, stk. 2, se stk. 1, hvorfor der skal svares afgift som for laminat. 

Afgiftssatser for emballager, der indgår i det obligatoriske pant- og retursystem

Fra og med 1. juli 2019 er emballager, som er omfattet af den obligatoriske pant- og retursystem jf. bekendtgørelse nr. 540 af 22. maj 2017, fritaget for emballageafgiften. Fritagelsen gælder ikke for emballager, som har fået dispensation fra at være med i pant- og retursystemet. Se § 6 i lov nr. 1728 af 27. december 2018.