Den vægtbaserede afgift for pvc-folier til levnedsmidler blev afskaffet ved lov nr. 1434 af 5. december 2018 med virkning fra 1. januar 2019.