Indhold

Dette afsnit handler om en række spørgsmål, som opstår i forbindelse med afståelse af goodwill.

Afsnittet indeholder:

  • Hvad er skatteretlig goodwill? (C.C.6.4.1.1)
  • Værdiansættelse af goodwill (C.C.6.4.1.2)
  • Hvornår kan Skattestyrelsen ændre en aftale om fastsættelse af goodwill? (C.C.6.4.1.3).

Se også

Se afsnit C.C.6.5 om opgørelsen af fortjeneste og tab på afstået goodwill.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter