Indhold

Dette afsnit indeholder en gennemgang af forskellige typer af afståelser, der er omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven.

Udover afståelse ved et almindeligt salg gælder loven også for en række andre overdragelser af fast ejendom, der sidestilles med salg i ejendomsavancebeskatningsloven.

Afsnittet indeholder:

 • Salg af fast ejendom i fri handel (C.H.2.1.6.1)
 • (C.H.2.1.6.2)
 • Afståelse af eller opgivelse af retten til kontrakter (C.H.2.1.6.3)
 • Overførsel af fredskovpligt (C.H.2.1.6.4)
 • Erstatnings- og forsikringssummer (C.H.2.1.6.5)
 • Erhvervelse eller afståelse af fast ejendom ved gave eller arveforskud (C.H.2.1.6.6)
 • Overdragelse af fast ejendom mellem ægtefæller (C.H.2.1.6.7)
 • Jordombytning i jordfordelingssag med videre (C.H.2.1.6.8)
 • Mageskifte af ubebyggede arealer (C.H.2.1.6.9)
 • Afløst jordrentepligt (C.H.2.1.6.10)
 • Yderligere vederlag (C.H.2.1.6.11)
 • Jordforekomster (C.H.2.1.6.12)
 • Timeshare (C.H.2.1.6.13)
 • Ophævelse af aftale om overdragelse af fast ejendom (C.H.2.1.6.14)
 • Andelsboligforeninger med videre omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6 (C.H.2.1.6.15).