Indhold

Dette afsnit beskriver virksomhedsordningen, kapitalafkastordningen, herunder konjunkturudligning, kapitalafkastordningen for aktier og udligningsordningen for kunstnere.

Afsnittet indeholder:

  • Virksomhedsskatteloven og de enkelte ordninger i loven (C.C.5.1)
  • Virksomhedsordningen (C.C.5.2)
  • Kapitalafkastordningen og konjunkturudligningsordningen (C.C.5.3)
  • Kapitalafkastordningen for aktier og anparter (C.C.5.4)
  • Udligningsordningen for kunstnere (C.C.5.5).

xBemærkx

xSkatteministeren har d. 22. december 2020 fremsat lovforslag nr. L 133, hvori kildeskattelovens §§ 25 A, stk. 1, 26 A, stk. 5, og 33 C, stk. 5, samt dødsboskattelovens § 39, stk. 2, foreslås ændret. Såfremt lovforslaget bliver vedtaget, som fremlagt, vil det ved overdragelse af en del af driften mellem ægtefæller af en virksomhed i virksomhedsordningen eller ved overdragelse af en del af en virksomhed i virksomhedsordningen til børn mv. eller ved udlæg af en del af en virksomhed, hvor afdøde har anvendt virksomhedsordningen, ændre beregningen af den forholdsmæssige del af et opsparet overskud, der kan videreføres eller overtages af pågældende. Det er foreslået, at loven får virkning for overtagelser, der sker den 22. december 2020 eller senere.x