Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for blandet benyttede aktiver, når den selvstændige har valgt beskatning efter virksomhedsskattelovens afsnit 1.

Afsnittet indeholder:

  • Regel.

Regel

Andre blandet benyttede aktiver end dem, der er nævnt i de foregående afsnit, kan ikke indgå i virksomhedsordningen. Se VSL § 1, stk. 3.

Stiller en selvstændig sådan et blandet benyttet aktiv til rådighed for virksomheden, kan virksomheden godtgøre udgifterne ved brugen af aktivet.

Godtgørelsen er en driftsudgift i virksomheden.

Godtgørelsen er en hævning i virksomheden, og sker uden om hæverækkefølgen. Den modtagne godtgørelse skal medregnes til den skattepligtige personlige indkomst, og omkostninger ved den erhvervsmæssige brug kan fratrækkes i den personlige indkomst.

Når den selvstændige benytter reglerne om mellemregningskontoen, kan godtgørelsen alternativt bogføres på denne.

Se også

Se også afsnit

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter