Værdien af udbytteandele eller lignende i form af aktier, som et selskab udlodder til de ansatte, skal ikke medregnes i de ansattes skattepligtige indkomst. Se LL § 7 A, stk. 1, nr. 2.

Reglen omfatter aktieselskaber og anpartsselskaber, men ikke andelsselskaber.

For at tildelinger af aktier, købe- eller tegningsretter kan omfattes af skattefriheden efter LL § 7 A, stk. 1, nr. 2, skal alle de generelle betingelser også være opfyldt. Du kan læse om de specielle betingelser i de følgende afsnit.

Se også

Se også afsnit C.A.5.17.8.4 om de generelle betingelser.