Det er en betingelse for anvendelse af LL § 7 H, at vederlaget modtages af en person som led i et ansættelsesforhold. Se LL § 7 H, stk. 1.

 

Det vil sige, at personer, der har modtaget aktierne mv. som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde uden for et egentligt ansættelsesforhold, samt personer, der har modtaget aktierne mv. i deres egenskab af valgt medlem af eller medhjælp for selskabets bestyrelse, falder uden for bestemmelsens anvendelsesområde.