Indhold

Dette afsnit beskriver hvilke regler, fremgangsmåde og beføjelser, der gælder, når Skatteforvaltningen som restanceinddrivelsesmyndighed (RIM) vil tvangsinddrive hos en person, der har gæld til det offentlige. xGældsstyrelsen varetager opgaven som restanceinddrivelsesmyndighed i Skatteforvaltningen.x

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag for inddrivelse (G.A.1.1)
  • Snitflade mellem opkrævning og inddrivelse (G.A.1.2.)
  • Pantefogedordningen, begreb og kompetence (G.A.1.3)
  • Pantefogedernes inddrivelsesinstrumenter (G.A.1.4).

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter