Indhold

Dette afsnit beskriver klageinstanserne på inddrivelsesområdet og restanceinddrivelsesmyndighedens håndtering af klager.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag for klager (G.A.2.2.1)
  • Landsskatteretten (G.A.2.2.2)
  • Fogedretten (G.A.2.2.3)
  • Sondringen mellem afgørelse og faktisk forvaltningsvirksomhed (G.A.2.2.4)
  • Klager over Skatteforvaltningens sagsbehandling (G.A.2.2.5)