Indhold

Dette afsnit beskriver klageinstanserne på inddrivelsesområdet og RIMs håndtering af klager.

Afsnittet indeholder: