Indhold

Dette afsnit beskriver, hvem der er skattepligtig, og hvilke pensionsordninger, der beskattes efter pensionsafkastbeskatningsloven.

Afsnittet indeholder:

  • De skattepligtige personer m.fl. (C.G.1.1.1)
  • Pensionsordninger omfattet af PBL kapitel 1 (C.G.1.1.2)
  • Andre skattepligtige pensionsordninger (C.G.1.1.3)