Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for, hvornår leverancer til andre EU-lande kan ske momsfrit (med 0-momssats). Se ML § 34, stk. 1, nr. 1-4 og nr. 14.

Afsnittet indeholder:

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter