Indhold

Dette afsnit beskriver begrebet faktisk benyttelse eller udnyttelse og de typer af ydelser, som udnyttelseskriteriet anvendes på.

Afsnittet indeholder:

  • Kort om faktisk benyttelse eller udnyttelse (D.A.6.2.6.1)
  • Fastlæggelse af stedet for den faktiske benyttelse eller udnyttelse (D.A.6.2.6.2)
  • Overdragelse af rettigheder ML § 21 d, stk. 1, nr. 1 (D.A.6.2.6.3)
  • Reklameydelser ML § 21 d, stk. 1, nr. 2 (D.A.6.2.6.4)
  • Rådgivning ML § 21 d, stk. 1, nr. 3 (D.A.6.2.6.5)
  • Forpligtelse til undladelse ML § 21 d, stk. 1, nr. 4 (D.A.6.2.6.6)
  • Visse finansielle ydelser ML § 21 d, stk. 1, nr. 5 (D.A.6.2.6.7)
  • Arbejdskraft ML § 21 d, stk. 1, nr. 6 (D.A.6.2.6.8)
  • Udlejning af løsøregenstande ML § 21 d, stk. 1, nr. 7 (D.A.6.2.6.9)
  • Transport og transmission af gas, elektricitet, varme og kulde ML § 21 d, stk. 1, nr. 8 (D.A.6.2.6.10)
  • Teleydelser ML § 21 c, stk. 4 (D.A.6.2.6.11)*
  • Radio- og tv-spredningsydelser ML § 21 c, stk. 5 (D.A.6.2.6.12)*.

*) For så vidt angår teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester, så kan leveringsstedet fra 2015 alene flyttes i henhold til udnyttelseskriteriet, når ydelserne leveres til afgiftspligtige personer.

Bemærk

Bemærk at afsnittet ikke handler om, hvordan udnyttelseskriteriet anvendes til at fravige de normale leveringsstedsregler. Dette er beskrevet i afsnittene om de forskellige leveringsstedsregler.

En samlet skematisk oversigt over udnyttelseskriteriets anvendelse på teleydelser, radio- og tv-spredningsydelser og ydelser nævnt i ML § 21 d, stk. 1, findes dog i afsnit D.A.6.2.6.2 om fastlæggelse af stedet for den faktiske benyttelse eller udnyttelse.

Se også

Udnyttelseskriteriets anvendelse til at fravige de normale leveringstedsregler er beskrevet i disse afsnit:

  • Afsnit D.A.6.2.4.2 om flytning af leveringsstedet ud af Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ML § 16, stk. 2
  • Afsnit D.A.6.2.4.3 om flytning af leveringsstedet til Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ML § 16, stk. 3
  • Afsnit D.A.6.2.5.2 om flytning af leveringsstedet ud af Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ML § 16, stk. 5
  • Afsnit D.A.6.2.5.3 om flytning af leveringsstedet til Danmark i henhold til udnyttelseskriteriet ML § 16, stk. 6
  • Afsnit D.A.6.2.8.13 om diverse ydelser, der leveres til kunder udenfor EU ML § 21 d.