Indhold

Dette afsnit beskriver definitionerne af spiritus og spiritusbaserede alkoholsodavand.

Afsnittet indeholder:

  • Definition: Spiritus (ethanol)
  • Definition: Spiritusbaseret alkoholsodavand
  • Definition: Aromastoffer
  • Definition: Specialdenatureret sprit.

Definition: Spiritus (ethanol)

Ved spiritus (ethanol) forstås produkter med et virkeligt alkoholindhold på over 1,2 % vol., der hører under position 2207 og 2208 i EU's kombinerede nomenklatur, selv når disse produkter indgår i et andet produkt, som tariferes under en anden position. Som spiritus betragtes også produkter, med et virkeligt alkoholindhold på over 22 % vol., som hører under position 2204, 2205 og 2206 i EU's kombinerede nomenklatur, som fx hedvin, vermouth, frugtvin og lignende.

Definitionen af spiritus omfatter også konsumalkohol, der indeholder andre produkter, hvad enten disse er i opløsning eller ej.

Definition: Spiritusbaseret alkoholsodavand

Spiritusbaserede alkoholsodavand er defineret som et produkt med et alkoholindhold under 15 % vol., og som er en blanding af en spiritus, der hører under position 2208 med et af følgende produkter:

  • Et produkt, som hører under position 2201 i EU´s kombinerede nomenklatur (vand med eller uden kulsyre)
  • Et produkt, som hører under position 2202 i EU´s kombinerede nomenklatur (vand tilsat smag med og uden kulsyre)
  • Et produkt, som hører under position 2009 i EU´s kombinerede nomenklatur (frugt- eller grøntsags saft).

Spiritus, som udelukkende er tilsat aromastoffer, anses ikke for at være alkoholsodavand.

Eksempel

Spiritusbaseret alkoholsodavand kan fx være blandinger af rom og cola, vodka og juice og lignende.

Definition: Aromastoffer

Aromastoffer er ekstrakter fra fx frugter (appelsinolie) og planter, som bliver brugt til at give en bestemt smag eller lugt til drikkevarer og fødevarer. Som sådan er disse ekstrakter uopløselige og, hvis de tilføres til drikkevarer, vil ekstrakten flyde ovenpå. For at gøre disse ekstrakter opløselige bliver der tilføjet vand og / eller alkohol. Alkohol er det foretrukne opløsningsmiddel, da det er et naturligt produkt, som optages i den menneskelige krop. Aromaer har generelt en alkoholprocent på omkring 30 til 50 % vol. (højst 80 % vol.). Blandingsforholdet i for eksempel sodavand er 1 / 1000 del.

Definition: Specialdenatureret sprit

Specialdenatureret sprit benyttes til fremstilling mv. af varer og til andre formål, hvor der ikke kan bruges fuldstændig denatureret sprit. De anvendte denatureringsmidler bliver afpasset efter sprittens anvendelse og vil som regel have en svagere denaturerende virkning end de midler, der bliver brugt ved fuldstændig denaturering. Køb og brug af specialdenatureret sprit er derfor underlagt kontrol af SKAT.

Bemærk

Begrebet spiritus vil i resten af afsnit E.A.3.1 dække over både spiritus (ethanol) og spiritus baserede alkoholsodavand, medmindre andet er angivet i de enkelte afsnit.