Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatsen for spiritus (ethanol) og spiritusbaserede alkoholsodavand, og beskriver samtidig, hvordan afgiften beregnes.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser
  • Afgiftsberegning
  • Afgiftslettelse (moderation) for små producenter af spiritus
  • Tidligere afgiftssatser.

Afgiftssatser

Afgiften af spiritus er 150 kr. pr. liter 100 pct. ethanolstyrke. Se SPRITAL § 2, stk. 1.

Til og med den 31. december 2017 var der en tillægsafgift på spiritusbaseret alkoholsodavand. Tillægsafgiften er ophævet i henhold til § 5 i lov nr. 1686 af 26. december 2017.

Tillægsafgiften udgjorde for perioden 1.1.2015 - 31.12.2017 4,21 kr. pr. liter.

Afgiftsberegning

Spiritusafgiften beregnes pr. liter 100 pct. ethanolstyrke.

Eksempel: Spiritusafgift

Flasker med 70 cl spiritus, 40 % vol.

0,70 l x 40 % x 150 kr.

42,00 kr.

Flasker med 35 cl spiritus, 38 % vol.

0,35 l x 38 % x 150 kr.

19,95 kr.

Spiritusbaseret alkoholsodavand, 27,5 cl flaske spiritus, 5,5 % vol.

0,275 l x 5,5 % x 150 kr.

2,27 kr.

Afgiftslempelse (moderation) for små producenter af spiritus

Regel

For hvert kalenderår ydes der en afgiftslettelse pr. hl spiritus (100 pct. ethanolstyrke), der er fremstillet af det enkelte destilleri. Afgiftslettelsen afhænger af destilleriets fremstilling af spiritus i det foregående kalenderår, og at destilleriet er juridisk og økonomisk uafhængigt af andre destillerier og ikke drives på licens. Se SPRITAL § 2.

Formål

Afgiftslempelse for små producenter af spiritus (destillerier) vil i højere grad ligestille små producenter af spiritus (destillerier) med små ølproducenter (bryggerier).

Bemærk

Der kan anvendes reducerede satser for små destillerier, der højst fremstiller 10 hl ren alkohol om året. De reducerede satser må ikke være mindre end 50 pct. af den normale afgiftssats. Dette fremgår af artikel 22 i Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer (strukturdirektivet).

Reglerne om moderation for små spiritusfremstillere er indført ved § 3 i lov nr. 104 af 13. februar 2018. Lovændringen gælder med tilbagevirkende kraft fra og med 1. januar 2018.

Beregning

Afgiftslettelsen afhænger af destilleriets fremstilling af spiritus i det foregående kalenderår. For destillerier, der højst har fremstillet 10 hl spiritus i det foregående kalenderår, udgør afgiftslettelsen 7.500 kr. pr. hl. Det vil sige, at hvis destilleriet højst har fremstillet 10 hl spiritus i 2017, vil destilleriet være omfattet af moderationsordningen i 2018. Der kan ikke opnås moderation for mere end 10 hl i det aktuelle kalenderår. For destillerier, der har fremstillet over 10 hl spiritus i det foregående kalenderår, udgør afgiftslettelsen 0 kr. pr. hl. Se SPRITAL § 2, stk. 3.

Nystartede destillerier

Nystartede destillerier har også mulighed for at opnå afgiftslettelse. Destilleriet vil således kunne opnå afgiftslettelse for 10 hl i det første fremstillingsår. Der kan ikke opnås moderation for mere end 10 hl i det aktuelle kalenderår. Hvis der i opstartsåret fremstilles mere end 10 hl spiritus kan der alene opnås moderation for 10 hl og afgiftslettelsen vil i det efterfølgende år udgøre 0 kr. pr. hl. Se SPRITAL § 2, stk. 4.

Juridisk og økonomisk uafhængig

Det er en forudsætning for at være omfattet af moderationsordningen, at destilleriet er juridisk og økonomisk uafhængig af andre destillerier og ikke drives på licens. EU-Domstolen har i C-285/14 af den 4. juni 2015 taget stilling til fortolkningen af begrebet ”drift på licens” i forhold til direktiv 92/83/EØF. Det skal bemærkes, at dommen vedrørte ølmoderationsordningen. Direktivets ordlyd er dog den samme i forhold til spiritusmoderationsordningen. Det følger af dommens præmis 23, at begrebet ”drift på licens” skal fortolkes således, at det omfatter fremstilling af øl under enhver form for autorisation. Kravet om, at destilleriet ikke må drives på licens, er således ikke opfyldt, hvis destilleriet fremstiller spiritus i overensstemmelse med en aftale, hvorved destilleriet har tilladelse til at benytte tredjemands varemærke og fremstillingsproces. Se SPRITAL § 2, stk. 5.

Handel med andre EU-lande

Afgiftslettelsen finder også anvendelse på spiritus (ethanol), der leveres fra små destillerier i en anden medlemsstat. Denne mængde indgår ikke i opgørelsen af de 10 hl, men indgår i opgørelsen for destilleriet i den anden medlemsstat. Afgiftslettelsen følger således spiritussen.  Se SPRITAL § 2, stk. 6.

Eksempel: Beregning af afgift med afgiftslettelser

Fremstillet i 2017: Ingen (nystartet destilleri)

Afgift i 2017: Ingen

Afgiftslettelse i 2018: 75 kr. pr. l (da produktion i 2017 var under 10 hl)

Fremstillet i 2018: 1.500 flasker af 70 cl med 40 % vol. ethanol (1.500 flasker x 0,7 l x 0,4 = 420 l 100 % vol. ethanol)

Afgift i 2018: (150 - 75) x 420 = 31.500 kr.
Afgiftslettelse i 2019: 75 kr. pr. l (da produktion i 2018 var under 10 hl)
Fremstillet i 2019: 4.500 flasker af 70 cl med 40 % vol. ethanol (4.500 flasker x 0,7 l x 0,4 = 1.260 l 100 % vol. ethanol)
Afgift i 2019: ((150 - 75) x 1.000) + (150 x 260) = 114.000 kr.
Afgiftslettelse i 2020: 0 kr. pr. l (da produktion i 2019 var over 10 hl)

 

Tidligere afgiftssatser

Afgiften af spiritusbaseret alkoholsodavand har tidligere udgjort:

Periode

Afgift

01.08.2010-31.12.2012

3,15 kr. pr. liter færdigvare

Periode

Afgift

01.01.2013-31.12.2014 3,56 kr. pr. liter færdigvare