Indhold

Dette afsnit beskriver kort baggrunden for ændringen af KSL § 22 i 2009.

Historik

Tidligere skulle der altid søges om tilladelse hos SKAT (nu Skattestyrelsen) ved omlægning af indkomståret til forskudt indkomstår, og indkomståret kunne ikke ændres igen uden tilladelse.

Reglerne i KSL § 22 blev ændret ved lov nr. 509 af 7. juni 2006 (Lettelse af administrative byrder) med virkning fra og med 8. juni 2009.

Reglerne blev delvist objektiveret.

Det betyder, at den selvstændigt erhvervsdrivende nu kan omlægge indkomståret uden tilladelse fra Skattestyrelsen i en række situationer, hvor Skattestyrelsen i praksis gav tilladelse før. Disse situationer er beskrevet i afsnit C.C.2.5.2.2.

I alle andre situationer skal der fortsat søges om tilladelse hos Skattestyrelsen. Se KSL § 22, stk. 3, som er omtalt i afsnit C.C.2.5.2.4.

Det fremgår af bemærkningerne til lovændringen, at formålet med reglerne om forskudt indkomstår er at give personligt drevne virksomheder mulighed for at have et indkomstår, der ikke følger kalenderåret, når særlige forhold som fx sæsonbestemte udsving taler for det. Det er ikke hensigten med objektiveringen, at mulighederne for forskudt indkomstår for personer indsnævres eller udvides.

SKAT (nu Skattestyrelsen) har kommenteret reglerne i SKM2006.578.DEP og SKM2008.438.DEP.