Hvad er periodisering?

Reglerne om periodisering afgør, hvilket indkomstår indtægter og udgifter tidsmæssigt skal placeres i, og om de eventuelt skal fordeles over flere indkomstår. Reglerne får derfor betydning for opdelingen, når indkomsten skal gøres op, og for spørgsmålet om, hvornår skatten skal betales.

Periodisering får også betydning for, hvilke beskatningsregler der skal bruges, fordi det er de enkelte indkomstårs beskatningsregler, som skal bruges.