Indhold

Dette afsnit indeholder:

  • Generelt om arbejdsmarkedsbidrag for lønmodtagere mv. (C.A.12.1)
  • Personer i ansættelsesforhold (C.A.12.2)
  • Personer, der ikke er i ansættelsesforhold (C.A.12.3).
  • Indbetalinger til pensionsordninger for visse personer på overførselsindkomst (C.A.12.4).

Se også

Se også C.C.8 om arbejdsmarkedsbidrag for selvstændigt erhvervsdrivende.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter