Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit D.B Lønsumsafgift indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit D.B Lønsumsafgift indeholder:

 • Lønsumsafgiftslovens historiske baggrund og lovændringer (D.B.1)
 • Lønsumsafgiftspligtige virksomheder LAL § 1 og § 2 a (D.B.2)
 • Registrering af virksomheden LAL §§ 2 - 3 (D.B.3)
 • Hvordan skal lønsumsafgiften opgøres? LAL §§ 4 - 5 (D.B.4)
 • Ansatte og lønsum LAL § 4 (D.B.5). 
Hvad er nyt?

Kørselskontorer oprettet i henhold til taxiloven (lov nr. 1538 af 19. december 2017), leverer personbefordring mod vederlag til kunderne, der er fritaget for moms. Efter taxiloven må taxikørsel kun sælges af et kørselskontor, mens selve kørslen udføres af selvstændige vognmænd, der har tilladelse til at udføre erhvervsmæssig personbefordring i biler. De tilknyttede taxivognmænd leverer personbefordring mod vederlag til kørselskontoret og er momsfritaget. Se SKM2018.493.SR.

Ved lov nr. 1130 af 11. september 2018 er ML § 13, stk. 1, nr. 19, om selvstændige grupper ændret. Taxabestillingskontorer er med virkning fra 1. januar 2019 ikke længere omfattet af denne momsfritagelse. Se D.A.5.19.2. Taxibestillingskontorer, som mod betaling (herunder kontingenter og lignende) formidler hyrevognskørsel og leverer administrationsydelser til vognmænd tilsluttet bestillingskontoret, anses med virkning fra 1. januar 2019 for at formidle persontransport i eget navn, men for taxavognmandens regning. Bestillingskontoret anses derfor for at levere momsfritaget formidling af personbefordring til vognmændene, jf. ML § 13, stk. 1, nr. 15, sammenholdt med ML § 4, stk. 4. Se SKM2018.615.SR. Kørselskontorer, taxibestillingskontorer og taxivognmænd er derfor omfattet af lønsumsafgiftspligten for personbefordring.

Højesteret fandt i SKM2018.382.HR, at de omhandlede zoologiske anlæg ikke var fritaget for lønsumsafgift.

Oversigt over indarbejdede afgørelser

SKM-nr. Afsnit

SKM2018.382.HR

D.B.2.5

SKM2018.462.SR

D.B.2.2

SKM2018.468.SR

D.B.2.1

SKM2018.493.SR

D.B.2.9 og D.B.2.11

SKM2018.615.SR

D.B.2.9 og D.B.2.11

Se også

 • Afsnit A.B.4.3 Angivelse og betaling af lønsumsafgift
 • Afsnit A.B.3.4 Regnskabsbestemmelser for lønsumsafgift
 • Afsnit A.C.2.3 om kontrolbestemmelserne i lønsumsafgiftsloven
 • Afsnit A.A.10 om klagebehandling
 • Afsnit A.C.3 om straffebestemmelserne i lønsumsafgiftsloven.