Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for ekstraordinær genoptagelse på borgerens/virksomhedens initiativ

Afsnittet indeholder

Bemærk

Der er indført forenklede regler om opgørelse af tilbagebetalingskrav. Se SFL § 34c og A.A.15.