SFL § 32, stk. 2. 3. pkt. - Har det betydning for den afgiftspligtiges/godtgørelsesberettigedes mulighed for at varetage sine interesser, at fristen efter 2. pkt. forlænges, skal en anmodning om en rimelig fristforlængelse imødekommes.

Se A.A.8.3.1.1.3. fristforlængelse (ordinær genoptagelse) og A.A.8.2.2.2.6. om fristforlængelse på skatteområdet.