Resumé

Indhold

Dette afsnit handler om subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning.

  • Fuld skattepligt (C.F.1)
  • Opgørelsen af den udenlandske indkomst (C.F.2)
  • Begrænset skattepligtige, subjektive og objektive regler (C.F.3)
  • LL § 33, LL § 33A og lempelsesberegning (C.F.4)
  • Grænsegængerreglerne (C.F.5)
  • Forskerskatteordningen (C.F.6)
  • Ansatte i EU og internationale organisationer (C.F.7)
  • Indgåelse af dobbeltbeskatningsaftaler (C.F.8)
  • Dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale aftaler (C.F.9).
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Vejledningen er ajourført med den seneste vedtagne lovgivning og praksis. 

Ændrede myndighedsbetegnelser i Den juridiske vejledning

I Den juridiske vejledning 2018-2 er myndighedsbetegnelsen SKAT erstattet af de nye myndighedsbetegnelser, det vil sige af betegnelsen ”Skatteforvaltningen” eller den pågældende styrelses navn, fx ”Skattestyrelsen”.

Der er desuden foretaget redaktionelle tilretninger af en række afgørelsesskemaer i Den juridiske vejledning som følge af de ændrede myndighedsbetegnelser.

OECD's modeloverenskomst

OECD har udsendt 2017 Update til modeloverenskomsten, som indeholder ændringer til såvel flere artikler som kommentarerne til de enkelte artikler.

Se link til OECD´s 2017 Update her.

Se også afsnit C.F.8.2 om OECD's modeloverenskomst.

OECD's og Europarådets bistandskonvention

Følgende lande har tiltrådt bistandskonventionen eller den tilhørende ændringsprotokol efter 1. januar 2018:

  • Tyrkiet

Ligningslovens § 33 A

Retningslinjer fra styresignal SKM2018.117.SKAT er indarbejdet, se afsnit C.F.4.2.2.1 Lønindkomst.