Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Indhold

Afsnit C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning handler om subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning.

 • Fuld skattepligt (C.F.1)
 • Opgørelsen af den udenlandske indkomst (C.F.2)
 • Begrænset skattepligtige, subjektive og objektive regler (C.F.3)
 • LL § 33, LL § 33A og lempelsesberegning (C.F.4)
 • Grænsegængerreglerne (C.F.5)
 • Forskerskatteordningen (C.F.6)
 • Ansatte i EU og internationale organisationer (C.F.7)
 • Indgåelse af dobbeltbeskatningsaftaler (C.F.8)
 • Dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale aftaler (C.F.9).
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Vejledningen er ajourført med den seneste vedtagne lovgivning og praksis. 

►Midlertidige ordninger ifølge lov nr. 871 af 14. juni 2020 

Som følge af situationen med COVID 19 er der vedtaget regler om midlertidige ordninger, som vedrører perioden 9. marts til 30. juni 2020.

Se afsnit C.F.1.2.2 om ændringer vedrørende fuld skattepligt.

Se afsnit C.F.3.1.2, C.F.3.1.3 og C.F.3.1.8 om ændringer vedrørende begrænset skattepligt af løn og honorarer og afsnit C.F.3.2.3 om indkomstopgørelse.

Se afsnit C.F.3.2.2.3 og C.F.3.2.2.4 om ændringer vedrørende LL § 33 A.

Se afsnit C.F.6 om ændringer vedrørende forskerskatteordningen.

Midlertidige udsættelser af frister

Som følge af situationen med COVID 19 er det besluttet, at fristerne for indgivelse af oplysningsskema, der udløber i 2020, er udsat til 1. september 2020. Se fx afsnit C.F.1.7 om ophør af fuld skattepligt.

Det samme gælder valg og omvalg af ændret beskatningsform. Se fx afsnit C.F.3.1.4.1 om arbejdsudleje.◄

 

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.