Indhold

Dette afsnit handler om den særlige skatteordning i KSL §§ 48 E - 48 F, der giver mulighed for bruttobeskatning med 26 pct. + arbejdsmarkedsbidrag af løn til godkendte forskere og højtlønnede medarbejdere fra udlandet i en periode på op til i alt 5 år.

Afsnittet indeholder:

  • Regler for at kunne anvende forskerskatteordningen (C.F.6.1)
  • Regler for beskatning i forskerskatteordningen (C.F.6.2)
  • Særlige regler for godkendte forskere (C.F.6.3).

Se også

  • C.F.6.3.1 - Hvem kan godkendes som forsker?
  • C.F.6.1.4 - Krav om minimumsløn til personer, der ikke er godkendte forskere.

Forskerskatteordningen er senest ændret ved lov nr. 1745 af 27/12/2016. Ændringen indfører med virkning fra 1. januar 2017 to lempelsesregler i den situation, hvor beskatningsretten overgår til et andet land, jf. KSL § 48 E, stk. 2,

  • 30-dages regel

Med virkning fra 1. januar 2017 er reglen i KSL § 48 E, stk. 2, ændret således, at det i visse situationer ikke er til hinder for anvendelse af forskerskatteordningen, at beskatningsretten til en del af lønnen overgår til et andet land. Det gælder dog kun, hvis beskatningsretten ikke overgår til udlandet mere end 30 arbejdsdage inden for samme kalenderår.

  • Særregel for ansatte i en europæisk forskningsinfrastruktur (ERIC)

Se også

Se også afsnit C.F.6.1.7 - Hvor skal arbejdet udføres?