Afsnittet om henstand er som udgangspunkt flyttet til afsnit A.D.10 Afdragsordning og henstand, der omhandler den opkrævningsmæssige henstand.

Herefter indeholder afsnittet:

Andre afsnit om henstand i Den juridiske vejledning:

  • For reglerne om henstand under opkrævning, se A.D.10.2.
  • For reglerne om henstand i forbindelse med klage, se A.A.12
  • For den forældelsesretlige virking af henstand, se A.A.9.5.1.9.