Indhold

Dette afsnit beskriver en række priselementer, der skal medregnes til momsgrundlaget ifølge ML § 27, stk. 2.

Afsnittet indeholder:

Se også

  • Afsnit D.A.8.1.1.1 om, at betalinger, der anses som vederlag for en leverance, skal indgå i momsgrundlaget, jf. ML § 27, stk. 1
  • Afsnit D.A.8.1.1.3 om, hvad der ikke skal medregnes til momsgrundlaget, jf. ML § 27, stk. 3.