Indhold

Dette afsnit beskriver, at momsgrundlaget ved byttehandel er værdien af den faktisk modtagne modydelse (den subjektive værdi) og ikke en værdi fastsat efter objektive kriterier, jf. EU-domstolens praksis.

Afsnittet indeholder:

Bemærk

Der gælder fra 1. juli 2019 særlige regler for vouchere, se afsnit D.A.4.10.2. Om værdikuponer mv., se D.A.4.10.3

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter