Der stilles en række krav til en lodtrækning.

Hovedregel

Selve lodtrækningen skal foretages af en notar. Se § 5, stk. 1 i BEK nr. 1301/2011.

Undtagelser til hovedreglen

Første undtagelse til hovedreglen

Lodtrækningen behøver ikke at ske ved notar, hvis der er tale om et bankospil eller et almennyttigt lotteri med forhåndstrukne lodder.

Anden undtagelse til hovedreglen

Når den samlede salgssum ikke overstiger 20.000 kr., kan arrangørerne foretage lodtrækningen under møder eller fester, og i overværelse af publikum. Lodtrækningen behøver dermed heller ikke i dette tilfælde foretages af en notar.

Tredje undtagelse til hovedreglen

 Ved lotterier, som afholdes ved hjælp af elektroniske terminaler i forbindelse med et landsdækkende radio- og/eller tv-program med indsamling til formål, og hvor indsamlingen er til fordel for velgørenhed, er en notar heller ikke nødvendig.

Ved lotterier, som afholdes ved hjælp af elektroniske terminaler i forbindelse med et landsdækkende radio- og/eller tv-program med indsamling til formål, og hvor indsamlingen er til fordel for velgørenhed, er en notar heller ikke nødvendig.

Brug af Notar

En notar skal foretage selve lodtrækningen, medmindre det er et bankospil eller et almennyttigt lotteri med forhåndstrukne lodder.xNotaren kan enten vælge, at foretage lodtrækning på traditionel vis eller ved brug af en tilfældighedsgenerator.x

Når den samlede salgssum ikke overstiger 20.000 kr., kan arrangørerne foretage lodtræningen under møder eller fester og i overværelse af publikum.

Bemærk

Notaren foretager normalt kun lodtrækninger på rettens kontor og inden for rettens sædvanlige åbningstid. Spillemyndighedens tilladelse er derfor ikke en sikkerhed for, at notaren vil være forpligtet til at foretage lodtrækningen på et ønsket tidspunkt og sted.

Se domstolsstyrelsens hjemmeside om lodtrækninger her.

Se også

Se også:

  • Afsnit J.A.3.2.3  Regler om brug af gevinster i et almennyttigt lotteri om sondringen mellem henholdsvis ikke-forhåndstrukne og forhåndstrukne lodder.