Indhold

Dette afsnit indeholder:

 • Generelt om vilkår til indtægtsbegrænsede tilladelser
 • Spillemyndighedens konkrete vurdering

Generelt om vilkår til indtægtsbegrænsede tilladelser

Indtægtsbegrænsede tilladelser er omfattet af SPILL og SPILGRØL, men er undtaget fra bekendtgørelserne efter spilleloven.

Det drejer sig om følgende bekendtgørelser:

 • BEK nr. 65/2012 om landbaseret væddemål.
 • BEK nr. 66/2012 om online væddemål.
 • BEK nr. 67/2012 om onlinekasino.

Dette betyder, at en spiludbyder med en indtægtsbegrænset tilladelse skal leve op til bestemmelserne i SPILL men skal ikke opfylde krav, som følger af de ovennævnte bekendtgørelser. Fx skal en spiludbyder med indtægtsbegrænset tilladelse ikke opfylde de samme krav til levering af data til Spillemyndighedens kontrolsystem, og er ikke omfattet af reglerne om hvidvaskning og registrering af spillere mv.

For at sikre, at en spiludbyder med en indtægtsbegrænset tilladelse overholder bestemmelserne i SPILL og SPILGRØL, er der mulighed for at stille specielle vilkår i de konkrete tilladelser efter § 32 i SPILL og SPILGRØL § 18. Vilkår kan blandt andet blive stillet for at sikre, at spillet udbydes på en økonomisk og faglig forsvarlig måde, eller at børn og unge under 18 år ikke deltager i spillet. Se SPILL § 29 og SPILL § 34, stk. 1.

Spillemyndighedens konkrete vurdering

Hvilke specielle vilkår, der vil blive stillet i den enkelte tilladelse, vil afhænge af en konkret vurdering.

I vurderingen kan blandt andet indgå følgende forhold:

 • typen af spil, herunder spillets omfang, udbredelse og karakter,
 • gevinsternes størrelse,
 • risikoen for at spillerne kan blive snydt, og
 • hensynet til beskyttelse af børn og unge under 18 år.

Der kan i den enkelte tilladelse blive stillet en række vilkår xefter en konkret vurdering. Der vil eksempelvis kunne være tale om vilkår vedrørendex IT-udstyr, ændringer i spil/spiludbuddet, verificering af spillere, indretning af bogholderi, forebyggelse af manipulation i spil, markedsføring af spil, xbehandling af klager fra xtilslutning til ROFUS (Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere samt anvendelse af digital signatur ved login til spilkonti. xDe to sidstnævnte specielle vilkår vil ofte blive stillet for udbydere af de typiske onlinekasinospil. I visse tilfælde og efter en konkret vurdering vil de to sidstnævnte specielle vilkår dog også kunne stilles for udbydere af væddemål.x

Alt efter hvilket spil der ønskes udbudt, vil der xtypisk xikke blive fastsat omfattende vilkår, hvis fx:

 • spillerens indskud er begrænset,
 • omsætningshastigheden i spillet er relativt lav,
 • antallet af potentielle deltagere i spillet er begrænset,
 • spillet er enkelt og overskueligt for spillerne,
 • spillet er nemt og overskueligt at kontrollere for Spillemyndigheden.

Eksempler på specielle vilkår, som kan blive fastsat i de indtægtsbegrænsede tilladelser

Spiltype

Eksempel på vilkår

Fastoddsvæddemål

Periodisk afrapportering til Spillemyndigheden, fx månedsvise rapporteringer om indskud, gevinst eller lignende.

Puljevæddemål

Afrapportering til Spillemyndigheden, fx månedsvise rapporteringer af afsluttede spil (puljer) med angivelse af indskud, antal gevinster fordelt på præmiekategorier og lignende oplysninger.

Onlinekasino spil (spilleautomater, roulette, punto banco, black jack, poker mv.)

Spillet bliver afviklet med høje indsatser og høj hastighed

Vilkår om certificering af IT-udstyr herunder af RNG (tilfældighedsgenerator) af en testvirksomhed.

x

Vilkår om tilslutning til ROFUS (Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere). Vilkår om anvendelse af digital signatur ved log-in til spilkonti.

x 

Spillet bliver afviklet med lave indsatser og lav hastighed

Vilkår om periodisk afrapportering af afsluttede spil med angivelse af indsatser og gevinster

 

Vilkår om en erklæring om RNG'ens tilfældighedsgenerering