x

Afgørelser truffet af Spillemyndigheden efter spilleloven eller pokerloven kan påklages til Landsskatteretten, medmindre Retsformanden beslutter, at klagen skal behandles af Skatteankeforvaltningen. se POKL § 25 a og SFL § 35 b, stk. 3.

Hvilke klager, som Retsformanden kan henvise til behandling i Skatteankeforvaltningen er fastsat i BEK nr. 1428/2013

Det er Skatteankeforvaltningen, som i første omgang visterer behandlingen af klagen. Se SFL § 35 b, stk. 4. Alle klager skal derfor sendes hertil.

x

Se også

Se også:

  • Afsnit A.A.1.8 om Landskatteretten.
  • Afsnit A.A.10.2.3.3 om Landskatterettens klagebehandling.