Regel og indhold

Tilladelser og godkendelser kan bortfalde under visse betingelser. Dette afsnit beskriver reglerne om

  • Bortfald af tilladelser og bevillinger (J.A.10.1)
  • Bortfald af godkendelser (J.A.10.2)