Indhold

Dette eksempel viser, hvordan indkomstopgørelsen påvirkes i et landbrug med en husdyrbesætning bestående af Jersey over 2 år. Besætningens værdi er beregnet med normalhandelsværdier.

Eksempel

Opgørelsen af reguleringen til indkomstopgørelsen for landbrugere kan illustreres sådan:

 

 

 

 

Regulering indkomst

Besætning ultimo år 1

 

 

 

 

Jersey over 2 år, 60 stk. á 5.000 kr.

  

 

300.000 kr.

 

 

 

 

 

 

Nedskrivning 15 %

 

 

45.000 kr.

 45.000 kr.

 

 

 

 

 

Nedskreven værdi ultimo år 1

 

 

255.000 kr.

 

 

 

 

 

 

Besætningen ultimo år 2

 

 

 

 

Jersey over 2 år, 55 stk. á 5.400 kr.

 

297.000 kr.

 

 

 

 

 

 

Nedskrivning 15 %

 

 

44.550 kr.

-44.550 kr.

 

 

 

 

 

Nedskreven værdi ultimo år 2

 

 

252.450 kr.

 

 

 

 

 

 

Regulering af indkomst

300.000 kr. - 297.000 kr.

3.000 kr.

-3.000 kr.

 

 

 

 

 

Køb af dyr i år 2

 

 

-60.000 kr.

 

Salg af dyr i år 2

 

 

50.000 kr.

 -10.000 kr.

 

 

 

 

 

Konjunkturændring

 

 

  

-23.000 kr.

(Se beregning nedenfor)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulering vedr. besætning for år 2

 

 

 

35.550 kr.

 Beregning af konjunkturændring:

 

Primo indkomståret

Ultimo indkomståret

Jersey over 2 år

60 stk. á 5.000 kr.

55 stk. á 5.400 kr.

 Det beløb, der skal trækkes fra ved indkomstopgørelsen som konjunkturændring, fordi normalhandelsværdierne er steget, bliver herefter:

Jersey over 2 år

(60+55):2 = 57,5 á -400 kr. (5.000-5.400)

-23.000 kr.