Indhold

Dette afsnit beskriver særlige skattemæssige regler af interesse for jordbrug.

Dette afsnit indeholder:

 • Jordforekomster og grundforbedringer C.C.4.4.1
 • Vedligeholdelse af landbrugsbygninger mv. C.C.4.4.2
 • Varmeanlæg og fyring med halm, korn og raps C.C.4.4.3
 • Refinansieringsordning for landbruget C.C.4.4.4
 • Miljøforbedrende investeringer C.C.4.4.5
 • Nyplantning af fredskov, plantning af juletræer og frugttræer, læhegn, flerårige energiafgrøder mv. C.C.4.4.6
 • Driftslånskonto i andelsforening C.C.4.4.7
 • Mælkekvoter, mælkeafregninger og betalingsrettigheder mv. C.C.4.4.8
 • Forbrug af egne produkter mv. C.C.4.4.9
 • Tilskud og støtte inden for landbruget C.C.4.4.10
 • Forpagterbolig og stuehuse C.C.4.4.11.