Indhold

Afsnittet handler om

  • skattenedsættelse efter DBO og LL § 33 (C.D.9.7.1)
  • modregning og tilbagebetaling af udbytteskat (C.D.9.7.2)
  • datterselskabslempelse af udbytte efter FBL § 11, stk. 2 (C.D.9.7.3)
  • lempelse for beskattet udbytte af aktier omfattet af ABL § 19 (C.D.9.7.4).