Dokumentets dato
02 Apr 2004
Dato for offentliggørelse
05 Apr 2004 15:18
Dokumenttype
TSS-cirkulære
Cirkulærets nummer
2004-11
Ansvarlig fagkontor
Planlægningsafdelingen; Skattekontrolkontoret
Sagsnummer
99/04-0511-00066
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20040003709-regl 

I medfør af § 29 i bekendtgørelse nr. 520 af 25. juni 2002 om myndighedsinddeling og sagsudlægning bestemmes det hermed, at ToldSkat Selskabsrevisionen er skatteansættende myndighed for de i bilag 1 nærmere angivne juridiske personer og disses eventuelle sambeskattede datterselskaber.

 

Cirkulæret træder i kraft 1. april 2004.

 

Samtidig ophæves cirkulære nr. 166 af 22. december 2003 (TSS-cirkulære 2003-45).

 

 

Ole Kjær 

 

 

Tage Christensen

Reference(r)
Skattestyrelsesloven
Sagsudlægningsbekendtgørelsen § 29
Henvisning
Processuelle regler på ToldSkats område 2004-1 A