De almindelige regler om beskatning af kapitalgevinster for selskaber gælder også for fonde mv. Se FBL § 3, stk. 1.

Dog er der mulighed for under visse betingelser at anvende realisationsprincippet ved opgørelse af gevinst og tab på porteføljeaktier. Se FBL § 3, stk. 3 og afsnit C.D.9.5.4.3 om aktieavancer.