Indhold

Afsnittet handler om

  • hovedregel: Beskatning af aktier og investeringsforeningsbeviser (C.D.9.5.4.3.1)
  • undtagelse: Realisationsbeskatning af aktier (C.D.9.5.4.3.2).