Fonde mv. beskattes af udbytte af porteføljeaktier, dvs. aktier, der hverken er datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier. Dette gælder uanset, om der er tale om skattefrie porteføljeaktier eller skattepligtige porteføljeaktier.

Der skal alene medregnes 70 pct. af udbytterne på unoterede porteføljeaktier ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. De omfattede unoterede porteføljeaktier afgrænses på samme måde som i aktieavancebeskatningslovens § 4 C, som indeholder definitionen af de porteføljeaktier, der er fritaget for beskatning af avancer, og hvor tab ikke er fradragsberettigede.

Porteføljeaktier defineres negativt. Det betyder, at porteføljeaktier er aktier, der ikke er datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier. Datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier er igen defineret i ABL §§ 4 A og 4 B. Skattefrie porteføljeaktier er nærmere defineret i ABL § 4 C. Se afsnit C.D.9.5.3.1 om udbytter fra datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier.

Udbytte er alt, hvad selskabet udlodder til aktuelle aktionærer mv. Se LL § 16 A, stk. 1. Desuden medregnes afståelsessum mv. ved afståelse af aktier mv. til det udstedende selskab. Se LL § 16 B, stk. 1. Se også LL § 16 A, stk. 3-4 og § LL § 16 B, stk. 2-5 om beløb, der er skattefrie eller beskattes som afståelse af aktier mv.

Se også

Se også afsnit C.B.3.1 om det skattemæssige udbyttebegreb.