Fondes beskatning af udlodninger fra investeringsinstitutter (både danske og udenlandske) følger beskatningen i LL § 16 A. Fonde er skattepligtige af udlodningerne i deres helhed.

Se afsnit C.B.4.2 om udlodninger fra investeringsselskaber, investeringsforeninger og SIKAV'er.