Skattefrie udbytter af aktier i datterselskaber eller koncernselskaber nedsætter fradraget for uddelinger, hensættelser og konsolidering. Se FBL § 6.

Den skattefrie del af udbyttet på unoterede porteføljeaktier (30 pct. af udbyttet) medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, og er således omfattet som en skattefri indtægt af prioriteringsreglen. Se FBL § 6.

Se afsnit C.D.9.9.4 om prioriteringsreglen.